سفارش تبلیغ
صبا ویژن
bad girl

Sry mam

نَشُــــــد...

نَشُـدَم اونْ دُختَــــــرے کِـه مـــامانش بـاش حال کُنِــه

وَقتـے جایـے میــرِه بِـه دُختَــــــرِش اِفتِــخار کُنِــــــــــــــه

Sry mam


✿✿ سه شنبه 94/4/30 ساعت 4:13 عصر توسط helen hosseini: نظر

بعضیــــــــــــــــا هم...

بعــــــضیا رو هـم بغــــــل عـــــ*ــــن بـــــذاری

مگـــــــــ ــس دو  دل میشـــــہ


✿✿ دوشنبه 94/3/4 ساعت 11:27 عصر توسط helen hosseini: نظر

مهم نــــــــــیستـــــــــــ

مهمــــ نیستــــ کهـــ الآنــ بـآ کیــــهــ
مهمــ اینهــ که
پَــسـ مـوند ـهــ ی مَـنــــــهــ ....!!!


✿✿ دوشنبه 94/3/4 ساعت 11:26 عصر توسط helen hosseini: نظر

آهایــــــــــــــــ

آهـــاے شمایـے کـــــــــــــــــہ تو نگاه‍ اول عاشق میشے

بـہ پـا یـہ وقت تـــــــــــــــو نگاه‍ دوم بابا نشـے عزیـزم


✿✿ دوشنبه 94/3/4 ساعت 11:23 عصر توسط helen hosseini: نظر

سیکتیــــــر

شــــــاخ هــــــای
دنیــــــای
⇐مجــــــازی ⇒
سیکتیــــــر
⇐ شده هــــــای ⇒
دنیــــــای بیرونند ...!!!


✿✿ دوشنبه 94/3/4 ساعت 5:23 عصر توسط helen hosseini: نظر